سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن خاتم نژاد – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
شهرام خلیل آریا – دانشیار دانشگاه ارومیه
بهرام جعفری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

امروزه افزایش توان و کاهش نشرالاینده های موتورهایدیزلی تزریق مستقیم یکی از اهداف مهم درزمینه تحقیقات این نوع ازموتورها محسوب میشود زمان بندی پاشش سوخت و پیکربندی نرخ پاشش آن نقش مهمی رادرنحوه فرایند احتراق و انتشار آلاینده های موتورهای دیزلی ایفا می کند که این رابطه باید به دقت و با بررسی جزئیات احتراق بررسی گردد تا بهترین حالت برای کاربرد درموتور انتخاب شود اما تا به امروز مطالعات کمی درمورد این رابطه و تاثیر پیکربندی نرخ پاشش برویژگیهای احتراق و شاخصهای عملکردی موتور صورتگرفته است از این رو دراین تحقیق با استفاده از شبیه سازی عددی به روش CFD تاثیر پیکربندی نرخ پاشش سوخت براحتراق و آلایندگی و کارایی موتور دیزلی پاشش مستقیم بررسی شده است.