سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه غزالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس
سید علی اکبر صالحی نیشابوری – استاد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

از اصلی ترین سازه های جانبی سدها، مجاری تخلیه کننده تحتانی می باشند که جهت کنترل حجم آب مخزن ، تنظیم حقابه پایین دست و تخلیه رسوبات سد به کار می روند. وجود سرع تهای بالا و کاهش فشار در تخلیه کنندهها مشکلات جدی در ارتباط با وقوع پدیده کاویتاسیون به بار می آورد. لذا طراحان سازه ها به دنبال مدلسازی توزیع فشار و سرعت در این سازه ها می باشند. در این تحقیق شبیه سازی عددی جریان در تخلیه کننده تحتانی با نسب تهای عمق به عرض مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده عملکرد قابل قبول مدل در پیش بینی میدان فشار در کف مجرا می باشد.