سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدجلال هاشمی – دانشجوی دکتری، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
حسن مسلمی نائینی – استاد، بخش مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس
فرزاد رحمتی – کارشناس ارشد مکانیک، بخش مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
روح اله عزیزی تفتی – دانشجوی دکتری، بخش مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه کاربرد آلیاژهای سبک مانند آلومینیوم و منیزیم درصنعت خودرو مورد توجه قرار گرفته است. کشش عمیق هیدرومکانیکی از فرایندهای نوین شکلدهی ورقهای فلزی میباشد. در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی محفظهای از مایع جایگزین ماتریسشده است و شکل نهایی قطعه بر اساس شکل یک سنبه صلب تعیین میگردد. ناحیه کاری مجاز در این فرایند نشان دهنده حداکثر نسبت کشش قابل دستیابی بر اساس ماکزیمم فشار محفظهای است. در این مقاله کشش عمیق هیدرومکانیکی گرم آلیاژ آلومینیومAA3003با استفاده از شبیه سازی کوپل ترمومکانیکال فرآیند تحلیل شده، تاثیر پارامترهای مختلف فرایند مانند فشار پیش بالج، فشار محفظهای و ضریب اصطکاک بر روی ناحیه کاری بررسی گردیده است. نتایج عددی نشان میدهد که با افزایش دما ناحیه کاری کوچکتر خواهد شد ولی قابلیت دستیابی به نسبت های کشش بیشتر بوجود آمده و توزیع ضخامت بهبود یافته و نازک شدگی کمتری در دیواره مشاهده خواهد شد.