سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه مهرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی،دانشگاه صنعتی سهند
حبیب حکیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی سهند
ندا آذری دودران – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی،دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

استفاده از شکاف در پایه پل یکی از روش های کنترل ابشستگی موضعی است.وجود شکاف با ایجاد جت جریان افقی جریان رو به پایین را که عامل اصلی ایجاد گرداب نعل اسبی اطراف پایه است را به فاصله ای دورتر از پایه منحرف کرده و باعث کاهش عمق مؤثر جریان و کاهش عمق آبشستگی می شود.همچنین استفاده از پایه های مخروطی به دلیل افزایش عرض عبوری جریان در نواحی نزدیک تر به سطح آب جریانی که دارای حداکثر سرعت در این نواحی می باشد را با سهولت بیشتری از اطراف پایه عبور می دهد وبا کاهش فشار دینامیکی در قسمت فوقانی پایه ،جریان رو به پایین ضعیف تری در جلوی پایه ایجاد می کند که نتیجه امر کاهش عمق آبشستگی خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از مدلسازی عددی تأثیر توأم پایه مخروطی و ایجاد شکاف در پایه در کاهش آبشستگی موضعی مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به ماهیت سه بعدی جریان اطراف پایه ها و همینطور پیچیدگی الگوی جریان اطراف پایه پل ها بخصوص در حالت توأم دو مورد بالا از نرم افزار D 3 flow که نرم افزاری سه بعدی برای محاسبه رسوب و جریان می باشد استفاده شده است. نرم افزار D 3 flow یک مدل مناسب برای مسائل پیچیده دینامیک سیالاتی می باشد که بر اساس روش حجم محدود معادلات حاکم را حل می کند