سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرستو یاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران−آب، دانشگاه رازی کرمانشاه
علی اکبر اختری – استادیار کروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین بنکداری – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

ورود انشعاب به یک جریان اصلی، یک پدیده متداول در کانال های روباز است.اگرچه اختلاف ارتفاع کف بین کانال اصلی و کانال انشعابی، یک رخداد معمول در بسیاری از نقاط تقاطع در رودخانه ها است، اما این مسئله در بسیاری از مدل ها نادیده گرفته شده است. مقاله حاضر به بررسیعددی این پدیده، بر دینامیک جریان کانال های باز T شکل می پردازد. اختلاف ارتفاع کف دو کانال، منجر به بالارفتن جریان در گوشه پایین دست تقاطع و از بین رفتن زون جدایش نزدیک کف در گوشه پایین دست تقاطع و اثرات فرسایش در کف می شود.