سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله گنجی آزاد – کارشناسان ارشد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مکانیک
پژمان امیری –
عطا سجودی –
محمد جعفری –

چکیده:

این مقاله نتایج شبیه سازی انجام شده برروی جت فن ها بازاویه گام متغیر را نشان میدهد این جت فن ها به گونه ای طراحی می شود که جت هوای خروجی را با زاویه گام a نسبت به محور طولی تونل به درون تونل میدمند رویکرد استفاده از جت فن ها با زاویه گام متغیر سطح ایمنی بالاتری را نسبت به رویکرد سنتی درشرایط و سناریوهای مختلف فراهم می آوردتونل مورد بررسی دراین پژوهش یک تونل یک طرفه بدون ترافیک و وسایل نقلیه می باشد که وقوع پدیده آتش سوزی درآن توسط نرم افزار FDS5.0 بصورت عددی شبیه سازی گرددیه است و میدانهای دمایی درمقطع طولی و مقاطععرضی تونل استخراج گردیدها ست نتایج حاصل ازشبیه سازی نشان میدهد که یک زاویه گام بهینه که درمقایسه با رویکرد سنتی مزایایی دارا می باشد وجود دارد.