سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهناز دهقان – کارشناس ارشد هوافضا پیشرانش
مسعود صنیعی سیچانی – کارشناس ارشد هوافضا پیشرانش
جمال کمالی – کارشناس ارشد مکانیک تبدیل انرژی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی عدید میدان جریان از طریق حل عددی سه بعدی جریان درایمپلر کمپرسور گریز از مرکزی است که براساس مدل یک بعدی جریان و افت های انرژی در ورود و کانال ایمپلر طراحی شده است نتیجه این تحلیل نقاط ضعف و قدرت طراحی و همچنین صحت مفروضات و درجه قابلیت مدلهای استفاده شده را مشخص می نماید محاسبات عددی میدان با استفاده از معادلات تراکم پذیر ناویر استوکس انجام گرفته است برای مدل کردن جریان آشفته از مدلهای اغتشاشی مختلفی استفاده شده است و سپس نتایج با نتایج تجربی مقایسه شده که مدل اغتشاشی SST K-w نزدیکترین جوابها را ارایه میدهد.