سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدعلی ربیع نتاج درزی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
موسی فرهادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
کوروش صدیقی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمید حسن زاده ا فروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در مطالعه حاضر، انتقال حرارت آرام از یک دیسک چرخان با وجود جریان محوری بررسی شده است. برای جلوگیری از افزایش دمای دیسک و خنکنگهداشتن آن از یک لایه ماده تغییر فاز دهندهاستفاده شده است. این شبیه سازی بوسیله نرم افزار فلوئنت برای سه رینولدز چرخشی متفاوت انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که مواد تغییر فازدهنده از افزایش دمای دیسک بشدت جلوگیری مینماید بطوریکه در رینولدز چرخشی در نظر گرفته شده، دمای دیسک در محدوده دمای ذوب مواد تغییر فاز دهنده ثابت می ماند. همچنین افزایش رینولدز چرخشی دیسک باعث افزایش انتقال حرارت دمای می گردد