سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آیدین صابریان – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
محسن ثقفیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صداقت – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم شیرانی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق شیوه جدیدی از مدل سازی انتقال حرارت در میکروجریان ها ارایه شده است اساس این روش توسعه معادلات حاکم بردینامیک سیال با استفاده از بسطهای اختلال میدانهای سرعت فشار و دما می باشد دراین تحقیق به کمک بسطهای سه جمله ای و برحسب عدد نودسن سه دسته معادلات برحسب عدد نودسن استخراج شده است شرایط مرزی مربوط به هر دسته از معادلات نیز با جایگزاری بسطهای اختلال درشرایط مرزی کلی به دست می آیند درمطالعه حاضر یک جریان درحال توسعه هیدرودینامیکی و حرارت یدر محدوده رژیم لغزشی درحالت آرام دائم دو بعدی و تراکم ناپذیر دریک میکروکانال بین دو صفحه ای موازی مورد بررسی قرارگرفته است معادلات ممنتوم و انرژی به همراه شرایط مرزی لغزش سرعت و پرش دما حل شده اند دراین مقاله محاسبات برای یک میکروکانال با فرض داشتن شار حرارتی ثابت در دیواره ها به منظور بدست آوردن مشخصه های انتقال حرارت دریک جریان گازی لغزشی انجام شده است. دراین مطالعه از اثرات تراکم پذیری اتلاف ویسکوز و همچنین خزش گرمایی صرف نظر شده است.