سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی حمیدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه ارومیه
سیدمهدی پسته ای – استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله، بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار حول ردیفی از فین های مستطیلی سوراخ دار که روی صفحه صاف با دمای ثابت قرارگرفته اند در جریان هوای مغشوش و سه بعدی انجام شده است. سوراخ ها به سطح مقطع مربعی در طول فین و موازی با جهت جریان قرار گرفته اند. عدد رینولدز بین ۲۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش حجم محدود و بکارگیری الگوریتم سیمپل ۱ و مدل توربلانسk-ε حل شده اند. نتایج عددی بدست آمده با کار تجربی پیشین مقایسه شده و .[ تطابق خوبی داشته است [ ۱ نتایج نشان می دهد که فین های سوراخ دار نسبت به فین ساده دارای مزیت های زیادی است سوراخ دار کردن فین مستطیلی باعث افزایش سطح انتقال حرارت و در نتیجه افزایش انتقال حرارت می شود که هدف اصلی اکثر تحقیقات می باشد همچنین این کار به کاهش افت فشار منجر می شود که یک ارزش به شمار می رود. از مزایای دیگر این روش می توان به کاهش وزن فین و کاهش قیمت آن نیز اشاره کرد.