سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هانیه حسامی – دانشگاه گیلان
رامین کوهی کمالی – دانشگاه گیلان
کورش جواهرده – دانشگاه گیلان

چکیده:

یکی از روش های کاهش دمای بخار سوپرهیت، تزریق آب خنک به درون بخار سوپرهیت است. دی سوپرهیتر، آب خنک را به صورت اسپری ریز با بیشینه سطح برای تبخیر، تزریق می کند. یکی از مواردمهم در مدل سازی دی سوپرهیتر ها، بررسی اثر آب تزریق شده بر میزان کاهش دمای بخار سوپرهیت است. در این تحقیق، اثر عواملی مثل قطر ذرات اسپری شده و قطر لوله دی سوپرهیتر روی میزان تبخیر ذرات، به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق که مدل فاز گسسته نامیده می شود، بر مبنای روش اولری-لاگرانژی است که در این روش فاز پیوسته یا بخار آب با تقریب اولرین و فاز گسسته یا ذرات آب با تقریب لاگرانژین با استفاده از شبیه سازی مسیر ذره بر اساس معادله حرکت نیوتن، مدل سازی می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قطر لوله و کاهش قطر ذرات اسپری شده، سبب می شود ذرات فاصله کوتاه تری را برای تبخیر کامل طی کنند و در نتیجه فاز بخار زودتر به پایداری می رسد