سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی خوش روش – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسین رضویان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
منوچهر حیدرپور – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
میثم خدادادی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

اندازه گیری دبی جریان به وسیله سرریز درم واردی که آب انتقالی حاوی مواد رسوبی یا شناوری باشد که فرصت ته نشینی در بالادست سرریز را دارا هستند همواره با خطای بالایی همراه است که برای حل این مشکل می توان سرریز و دریچه را با هم ترکیب نمود و سیستم هیدرولیکی متمرکزی به نام سرریز دریچه را تشکیل داد که امکان انتقال مواد رسوبی از زیردریچه و مواد شناور از روی سرریز را فراهم می اورد دراین مطالعه شبیه سازی عددی الگوی جریان در مدل ترکیبی سرریز – دریچه به کمک مدل FLUENT صورت گرفته است از معادلات ناویر استوکس به منظور حل میدان جریان از مدل آشفتگی رینولدز RSM به منظور مدلسازی تنشهای رینولدز و از روش حجم سیال VOF به منظور تعیین پروفیل سطح آب استفاده شده است محاسبات جریان در حالت دو بعدی برمبنای قیاس بین مدلهای آشفتگی موجود در نرم افزار انجام شده که براساس مقایسه پروفیلهای سرعت و فشار جریان مدل آشفتگی k-e استاندارد بهترین نتایج را نشان داد