سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی هوشمندآیینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار، گروه عمران، رودبار، ایران
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سمیه الیاسی – کارشناس ارشد مهندسی عمران-آب، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

استفاده از آبشکن روشی غیرمستقیم برای کنترل فرسایش سواحل مبتنی براصلاح الگوی جریان است که با هدف انحراف جریان از ساحل فرسایش پذیر رودخانه احداث میشود. عملکرد مناسب این سازه آبی از دید مهندسی رودخانه برای ایجاد یک کناره ثابت بسیار ارزشمند است. در این مقاله بااستفاده از مدل عددی به بررسی الگوی جریان در اطراف آبشکن های منفرد چوگانی شکل پرداخته ایم. برای این منظور ابتدا مدل هندسی و مش بندی سازه در نرم افزارGAMBITانجام شده و سپس با استفاده از نرم افزارFLUENT مدل حل شده استk -ε را بعنوان مدل آشفتگی انتخاب کرده ایم. نتایج حاصل از آنالیز بصورت نحوه الگوی جریان در آبشکن، توزیع کانتورهای سرعت در جهات Y و X ارائه شده است.