سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه کلالی – کارشناس ارشد مهندسی عمران-آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مسعود قدسیان – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
هومن حاجی کندی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
معصومه رستم آبادی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از نرم افزار فلوئنت، به شبیه سازی عددی الگوی جریان در اطراف پایه قائم و پایه کج استوانه ای پل با زاویه ۲۱ درجه به موازات جریان به سمت پایین دست پرداخته شده است. به منظور بررسیالگوی جریان اطراف پایه مقادیر سرعت در ترازها و مقاطع مختلف مورد تحلیل قرار گرفته اند. بررسی نتایج تحقیق نشان داد در کلیه حالت ها گردابه برخاستگی در پائین دست پایه تشکیل می شود. همچنین برگشتجریان به سمت پایه در خلاف جهت جریان در داخل گردابه ها کاملاً مشهود است، که از نکات جالب توجه در گردابه برخاستگی می باشد. انتظار می رود که پایه )در صورت فرسایش پذیر بودن بستر( در حالت کج شدگی به سمت پائین دست فرسایش کمتری را نسبت به پایه قائم داشته باشد