سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شیرالی – رئیس بخش سازه های آبی مجتمع عالی آموزش و پژوهش صنعت آب و برق خوزستان
سامان عباسی چناری – کارسنای ارشد سازه های آبی

چکیده:

سالانه تعداد زیادی از پل ها ، به دلیل آبشستگی در اطراف پایه هایشان تخریب می شوند. استفاده از شکاف یکی از روش های مناسب برای کاهش آبشستگی موضعی پایه های پل است. در این تحقیق ابتدا شکاف های متفاوتی از نظر طول و فاصله از کف ، روی پایه پل ایجاد گردید. سپس با استفاده از مدل Flow-3D ، الگوی جریان حول پایه های پل شکاف دار مورد بررسی قرار گرفتو به وسیله ی اندازه گیری تنش برشی کف، بهترین هندسه ی شکاف معرفی شد و نتایج نشان داد که هر قدر طول شکاف بیشتر و به سطح آب و یا بهبستر نزدیکتر شود، از میزان تنش برشی کف و آبشستگی احتمالی کاسته خواهد شد. نهایتا مشخص شد که شکاف با ابعاد L/B=3 و بدون فاصله از بستر بهترین حالت شکاف می باشد.