سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید بابازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
محمد منافپور – استادیار دانشگاه ارومیه
میرعلی محمدی – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

امروزه با گسترش مدلهای عددی و کاربرد آنها درعلوم مهندسی این علم دستخوش تغییرات و تکامل قابل توجهی درمسائل دینامیک سیالات شده است یکی از روشهای انفصال معادلات پیوستگی و حرکت درمسائل دینامیک سیالات روش حجم محدود vof است که توانایی خود را دراین مسائل اثبات نموده است دراین تحقیق با استفاده ازنرم افزار Flow-3D و مدل آشفتگی RNG به شبیه سازی جریان برروی سرریز سد گاوشان پرداخته است برای صحت سنجی پارامترهای حاصل ازتحلیل عددی از نتایج آزمایشگاهی مدل هیدرولیکی سرریز استفاده شد و با مقایسه نتایج مشاهده شد که تفاوت چندانی بین نتایج بدست آمده و داده های تجربی وجود ندارد.