سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمجتبی لاجوردی – پژوهشگاه نیرو
ابوالفضل اسنقی – پژوهشگاه نیرو
پژمان صالحی ایزدخواست – پژوهشگاه نیرو
آرش حق پرست کاشانی –

چکیده:

در تحقیق حاضر استفاده از نانو س یال ۱ برای افزایش راندمان دریافت مستقیم و تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی در سیستمهای کلکتور خورشیدی حجمی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از کد عددی توسعه داده شده به کمک نرم افزارMatlab نحوه عبور و میراییپرتوهای نوری در درون نانو سیال، انتقال انر ژی تابشی در محیط نانو سیال و محیط پیرامون شبیه سازی شده و راندمان دریافت انرژی خورشیدی در شرایط مختلف عملکردی و با در نظر گرفتن انواع مختلف نانوذره تعیین گردیده است . پارامترهایی همچون شدت تابش نور بر حسب عمق نانو سیال، میزان انرژی پرتوی نوری بر حسب عمق، مقدار انرژیدریافت شده توسط نانو سیال و همچنین مقایسه انواع نانو ذرات و مقایسه عملکردی آ نها از جمله مواردی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده ازتحقیق حاضر نشان می دهد که آب خالص حتی تا عمق یک متری تنها می تواند تا ۶۶ درصد از انر ژی ورودی پرتوی خورشید را جذب نماید در حالیکه با استفاده از نانو ذراتی نظیر آلومینیوم می توان بیشتر از % ۹۹ انرژی نور خورشید را در عمق یک میلی متری دریافت و به حرارت تبدیل نمود.