سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – هیئت علمی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رضا بابایی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا حجی ملایری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهنام حبیبی – کارشناس عمران گرایش عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

چکیده:

در این مقاله به بررسی عددی اثر شکل سقف ساختمانها بر پخش آلایندهها در مجرای خیابان های مناطق شهری پرداخته شده است. مدل توربولانسی دو معادلهایk-epsilon RNG به همراه مدل انتقال گونهها بدون واکنش ۱، به ترتیب برای بررسی میدان باد و پخش آلودگی در داخل مجراهای خیابان به کار گرفته شدهاند. برای شبیهسازی انتشار آلودگی حاصل از وسایل نقلیه، یک خط منبع آلودگی در وسط خیابان قرار داده شده است . از آنجایی که در محیطهای شهری هندسههایی با ارتفاع نامساوی استفاده می شود می توان با تغییر هندسه، تا حد زیادی از آلودگی هوا کاست. در کار حاضر سقف ساختمان وسط مجرای خیابان به دو صورت معمولی و کمانی است. مشاهده میشود که خط جریان روی سقف کمانی حرکت کرده و به صورت اثرگذارتری خود را به گردابه تشکیل یافته در مجرای ساختمان دوم رسانده و با نفوذ در این گردابه سبب تهویه بهتر آلودگی شده است. نتایج نشاندهنده این امر هستند که با تغییر کوچک در سقف ساختمان وسطی مجرای خیابان، غلظت متوسط آلودگی در مجرای دوم تقریبا نصف شده است