سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نصیری طوسی – استادیار ، دانشکده مهندسی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی لطفی نوذری – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فرایند تشکیل مخلوط در موتورهای احتراق داخلی بعنوان فرایندی بسیار تاثیرگذار در پاسخ گذرا، توان خروجی، انتشار الاینده ها و به طور کلی عملکرد موتور شناخته شده است. در این مقاله با بکارگیری کد شبیه سازی Kiva-3V به بررسی اثر پارامترهای تزریق سوخت شامل سرعت تزریق وزاویه تزریق بر نرخ تبخیر سوخت در موتورپراید انژکتوری پرداخته شده است. نتایج نشان دادند که به ازای یک جرم مشخص سوخت تزریقی، افزایشسرعت تزریق، روند تبخیر ار تسریع میبخشد و میزان سوخت تبخیر شده در انتهای شبیه سازی افزایش می یابد. همچنین تغییر زاویه تزریق سوخت به صورتیکه اسپری سوخت به سمت نقاط داغ نظیر ساق سوپاپ و وجه بالایی سوپاپ هدایت شود، باعث افزایش میزانتبخیر سوخت میشود و در این میان اثر افزایش سرعت تزریق بیشتر میباشد.