سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیل زاده – دانشیار دانشکده فنی، مهندسی مکانیک – دانشگاه تبریز
رضا غرائی خسروشاهی – دانشجوی دکترا دانشکده فنی، مهندسی مکانیک – دانشگاه تبریز
امین علم قلیلو – دانشجوی دکترا دانشکده فنی، مهندسی مکانیک – دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین تحقیق اثر استقرار زبریهای مثلثی و مستطیلی شکل داخل لوله بر افزایش انتقال حرارت، به روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور جریان داخل لوله با وجود زبریهای مثلثی و مستطیلی با استفاده از نرم افزارFLUENT به روش عددی شبیه سازی شده و نتایج حل با نتایج تجربی مقایسه شده است، که این نتایج حاکی از افزایش چشمگیر ضریب انتقال حرارت بخصوص در اعداد رینولدز پائین ، در اثر وجود زبری ها می باشند . جریان داخل لوله از نوع متلاطم بوده و به دلیل اهمیت رفتار جریان در نزدیکی دیواره ، از مدل k−ω که نتایج بهتری نسبت به
k−ε در نزدیکی دیواره دارد استفاده شده است