سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شاهرخ امیراصلانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی شرکت آب منطقه ای زنجان
حسین مهدی نژاد – معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای زنجان
سولماز محمدی – کارشناس ارشد مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه ای زنجان

چکیده:

در این مقاله فرآیند شبیه سازی ۳ بعدی آبشستگی در پایین دست یک جت ریزشی آزاد به صورت عددی ارائه شده است. این شبیه سازی توسط نرم افزارFlow3D که مبتنی بر روش حجم محدود است، انجام شده است . همچنین برای مدل کردن آشفتگی جریان از مدلk – εاستاندارداستفاده شده است. رسوبات از نوع غیرچسبنده و باd50=0.127 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله در یک بازه زمانی معین ۳۰۰ ثانیه با نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج حاصل از شبیه سازی عددی مطابقت خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد