سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد ارحامی – گروه مکانیک دانشکده مهندسی فردوسی مشهد مقدس
جعفر جماعتی –
حمید نیازمند –

چکیده:

دراین تحقیق جریان سیال همراه با انتقال حرارت درداخل یک کانال تخت با پره های نصب شده روی دیواره کانال به روش عددی مطالعه شده است و اثراندازه وشکل پره درافزایش انتقال حرارت و افت فشار درژیم جریان آرام بررسی شده است برای این منظور از پروفیل های مختلفی از قبیل مربعی مثلث متساوی الاضلاع ذوزنقه ی متساوی الساقین و نیم دایره برای مقطع پره استفاده شدها ست نتایج نشان میدهد که وجود پره باعث افزایش انقتال حرارت می گردد و با افزایش ارتفاع پره مقدارضریب انتقال حرارت کلی افزایش می یابد بعلاوه برای پره های دارای ارتفاع یکسان بیشترین افزایش انتقال حرارت مربوط به پره های مربعی و ذوزنقه ای است این نتایج می توانددربهینه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی صفحه ای مورد استفاده قرار گیرد.