سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد شرفی – مربی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه هوائی شهید ستاری
انور احمدخواه – مربی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه هوائی شهید ستاری
محمدرضا محمودی – مربی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه هوائی شهید ستاری

چکیده:

در این تحقیق به بررسی عددی اثر تولید کننده های گردابه بر توزیع فشار برروی سطح بالائی یک مدل هواپیمای مسافربری با استفاده از نرم افزار فلوئنت پرداخته شده است. تولید کننده های استفاده شده دارای زوایای سمتی صفر و ۱۵ درجه هستند. برای مشیندی از مش بی سازمان و جهت حل معادلات جریان از مدل اغتشاشیReynolds Stress Model استفاده شده است. برای بررسی ها در سرعت جریان آزاد ۳۰ متر بر ثانی ه که متناظر با عدد رینولدز ۲۶۵۰۰۰ است، و در زوایای حمله صفر تا ۱۶ درجه انجام شده ان د. نتایج نشان می دهند که اضافه نمودن تولید کنندههای گردابه باعث افت فشار بیشتری بر روی سطح بالائی بال میگردند که در نتیجه جدایشجریان را به تعویق می اندازند