سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید مصطفی حسینعلی پور – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر توحیدی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
زهرا قاسمی منفرد – کارشناس مکانیک
مهدی بحیرایی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی تأثیر افزودن نانوذرات به جریان داخل کانال آشوبناک C شکل متناوب می باشد. برای این منظور ذرات آلومینیوم اکسید به سیال پایه ی آب در کانال C شکل افزوده شد و اثر قطر و غلظت نانوذرات در آب برروی انتقال حرارت در کانال مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها نشان دادند که افزودن ذرات نانو به سیال پایه موجب افزایش انتقال حرارت می شود و میزان انتقال حرارت با افزایش قطر نانوذرات در غلظت ثابت کاهش و با افزایش غلظت آن ها در صورت ثابت ماندن قطر نانوذرات افزایش می یابد. این افزایش بین ۵ تا ۱۴ درصد محاسبه شد.