سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – کارشناسی ارشد سازه های ابی
حسام ملکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

راه ها شریانهای حیاتی یک کشور هستند وپل ها یکی ازمهمترین سازه های راه ها بحساب می آیند سالانه تعدادزیادی از پلها به دلیل آبشستگی دراطراف پایه هایشان تخریب میشوند استفاده ازشکاف یکی از روشهای مناسب برای کاهش آبشستگی موضعی پایه های پل است دراین تحقیق ابتدا شکافهای متفاوتی از نظر طول و فاصله از کف روی پایه پل ایجاد شد سپس با استفاده ازمدل Flow-3D ، الگوی جریان حول پایه های پل شکافدار مورد بررسی قرارگرفت و بوسیله اندازه گیری تنش برشی کف بهترین هندسه شکاف معرفی شد و نتایج نشان داد که هرقدرطول شکاف بیشتر و به سطح اب و یا به بستر نزدیکتر شود از میزان تنش برشی کف و شکل گیری جریانهای گردابه ای و آبشستگی احتمالیکاسته خواهد شد. نهایتا مشخص شد که شکاف با ابعاد L/B=3 و بدون فاصله از بتسربهترین حالت شکاف است