سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
افشین اقبال زاده – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد واقفی – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر ایران
میترا جوان –

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا الگوی جریان درقوس ۹۰درجه شبیه س ازی شده است و برای صحت سنجی نتایج از نتایج ازمایشگاهی واقفی درازمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس تهران استفاده شده است و سپس به بررسی اثرزبری برالگوی جریان پرداخته شده و تغییرات میدان سرعت جریان های ثانویه و خطوط جریان توسط نرم افزار FLOW-3D و مدل آشفتگی k-e RNG انجام شده و سطح آزاد به روش VOF مدل شده است مقایسه نتایج عددی و ازمایشگاهی بیانگر تطابق نسبتا مناسب بین این داده هاست