سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید عبدالغفورپورکاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی
حمیدرضا توکلی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهران اصفهانی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران

چکیده:

بررسی لرزه ای دیوارهای میخکوبی شده با توجه به پارامترهای مختلف دخیل برپایداری دیواره از جمله مسائلی است که مطالعه دقیقترآن ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق رفتارلرزه ای دیوارهای میخکوبی شده با توجه به سربار بالادست دیواره مورد بررسی قرارگرفته است مطالعه عددی برروی یک دیوار میخکوبی شده به ارتفاع ۱۰متر انجام گرفته است سربارهمسایه ساختمانهای یکچهار و هفت طبقه درنظرگرفته شده اند جهت مطالعه دیواره درشرایط لرزه ای ازنرم افزار المان محدود plaxis محصول دانشگاه delft هلند استفاده شده است ازدوبارگذاری لرزه ای مرتبط با زلزله منجیل و طبس جهت انالیز دینامیکی استفاده شده است نتایج برپایه ضریب بزرگنمایی شتاب دردیواره و مقادیر تغییر شکل رخداده دردیوارتحلیل شده است.