سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عادل اثنی عشری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

در نواحی خشک و نیمه خشک که جریان سیلاب حاوی رسوبات زیادی می باشد بخشی از رسوبات همراه جریان وارد کانال ابگیر شده و در قسمتهای مختلف کانال از جمله درناحیه گردابی ورودی کانال آبگیر که معروف به ناحیه جدایی جریان می باشد ترسیب می کند رسوبگذاری درناحیه گردابی ظرفیت انتقال کانال را کاهش میدهد از این رو شناخت ابعاد ناحیه گردابی در ورودی کانال ابگیر از اهمیت زیادی برخوردار می باشد دراین مطالعه شبیه سازی عددی هیدرولیک جریان در آبگیری از مسیر مستقیم یک کانال مستطیلی به کمک نرم افزار SSIIM2 صورت گرفته است محاسبات جریان در حالت سه بعدی برمبنای قیاس بین مدلهای اشفتگی مختلف موجوددر نرم افزار انجام شده که براساس مقایسه پروفیلهای سرعت جریان با نتایج ازمایشگاهی مدل اشفتگی k-w بهترین نتایج را نشان داده و براساس این مدل اشفتگی پروفیل های انرژی جنبشی اشفتگی و فشار هیدرواستاتیک در مقاطع مختلف مورد بررسی قرارگرفتند