سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی والی زاده اردلان – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده فنی مهندس
علیرضا حسین نژاد دوین – دانشیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده فنی مهندسی نیکبخت،گروه
آرش کریمی پور – دانشجوی دکتری،دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده فنی مهندسی نیکبخت
حامد زارع مهذبیه – کارشناس ارشد مکانیک،دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

دراین مسئله اثرات فرکانس حرکت درپوش یک محفظه ی دوبعدی پرشده ازنانوسیال برجریان و انتقال حرارت ترکیبی به صورت عددی مورد مطالعه قرارمیگیرددیواره های عمودی عایق درپوش دارای حرکت پریودیک با دمای سرد Tc و دیواره پایین با دمای گرم Th می باشد جریان ارام و نانوسیال داخل محفظه نیوتنی و غیرقابل تراکم فرض می شود درکار حاضر علاوه براثرات فرکانس اثرات تغییرات عدد Ri ریچاردسون برای Ri=10 و Ri=0.1 و همچنین اثرکسرحجمی مورد مطالعه قرارمیگیرد نمودارهای پروفیل سرعت ودما دریک دوره تناوب و همچنین میزان تغییرات عدد ناسلت با فرکانس درپوش برای Ri=10 و Ri=0.1 درکار حاضر موجود می باشد درپایان مشاهده میشود که افزایش کسرحجمی نانوذرات باعث افزایش انتقال حرارت خواهد شد.