سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی،گروه محیط زیست، ایران
احسان رضایی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست، ایران
محمودرضا همامی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست، ایران
مسعود یوسفی – دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی،گروه محیط زیست، ایران

چکیده:

تا اواخر دهه ۱۳۵۰ تعداد زیادی آهو دراغلب دشت های کشور مشاهده می شد ولی در چند دهه اخیر به علت تخریب زیستگاه و شکار بی رویه جمعیت آهوی ایرانی در اغلب مناطق کشور کاهش یافته است به طوری که این گونه در سال ۲۰۰۶ به جمع گونه های تهدید شده پیوست. بررسی عادات غذایی آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) با توجه به ارزش حفاظتی آن در زیستگاهش ضروری است. به همین دلیل عادات غذایی آهوی ایرانی در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو مورد بررسی قرار گرفت. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو یکی از زیستگاه های مناسب برای آهوی ایرانی می باشد که در ۴۵ کیلومتری شمال غربی اصفهان واقع شده و ۸۶۶۸۵ هکتار وسعت دارد. عادات غذایی آهوی ایرانی در طول ۴ فصل در سال ۱۳۸۹ با استفاده از روش مشاهده مستقیم و بررسی محتویات دستگاه گوارش مورد مطالعه قرار گرفت. در روش مشاهده مستقیم نتایج نشان داد که گیاهان sp Salsola،Scariola orientalis وArtemisia siberi بیشترین فراوانی را در رژیم غذایی آهوی ایرانی دارند.همچنین بررسی محتویات دستگاه گوارش دو نمونه آهو نشان داد که گیاهان، sp Reseda، S.orientalisو Euphorbia spp مورد چرای این گونه قرار گرفته است.