سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
علی خیرالدین – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
حسین نادرپور – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
محمدهادی تقدیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده:

نتایج بدست آمده از مطالعات انجام شده بر روی سازه ها، پس از وقوع زلزله بیانگر ضعف ستون های بتن آرمه بخصوص ستون هایی که بر اساس آیین نامه های قبل از سال ۱۹۷۰ میلادی طراحی و اجرا شده اند می باشد. در این راستا تقویت ستون های بتن آرمه بعد از وقوع زلزله و همچنینستون های ضعیف در سازه یکی از مهمترین مباحث مقاوم سازی در سازه می باشد. تاکنون محققان روشهای گوناگونی را برای مقاوم سازی ستونهای آسیب دیده یا ضعیف مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. مطالعات انجام شده بر روی تکنیک استفاده از روکش های فولادی در کشور ما نسبت به موارد دیگر، بخصوص روکش های کامپوزیت اندک می باشد. از اینرو در این مقاله به بررسی تکنیک استفاده از جدار های فولادی برای مقاوم سازی ستون های مستطیلی ضعیف در سازه تحت اثر نیروی محوری فشاری پرداخته شده است. این مطالعات دربرگیرنده بررسی اثر جدار برتغییر مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاربرد روکش فولادی در ستون با ایجاد محصور شدگی در بتن، مقاومت هسته بتنی را افزایش داده و همچنین خود جدار نیز بعلت عدم کمانش زود هنگام، بار قابل توجهی را تحمل می نماید.