سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم بهرامی پناه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهران- ایران
محسن بهرامی پناه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهران- ایران
محمد توکلی بینا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهران- ایران
سیدمهدی حکیمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

عدم تعادل در سیستم های قدرت یکی از مسائل اجتناب ناپذیر است که عمدتاً ناشی از وجود بارهای تکفاز در شبکه می باشد . این نامتعادلی تبعات منفی بسیاری را به دنبال دارد که از جمله آن افزایش تلفات حرارتی و کاهش راندمان تجهیزات سیستم های قدرت است . هدف این مقاله بررسی و مطالعه ظرفیت غیر قابل استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع به دلیل عدم تعادل در شبکه می باشد. در ابتدا به طور مختصر به دلایل عدم تعادل در ترانسفورماتورها می پردازیم و سپس ظرفیت غیر قابل استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع فرمولبندی و مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و در آخر به معرفی سه پست توزیع در تهران می پردازد و توسط برنامه های نوشته شده در نرم افزار Matlabدرصد عدم تعادل و همینطور مقدار ظرفیت غیر قابل استفاده در ترانسفورماتورهای توزیع به دو روش محاسبه و نمودارهای مربوطه رسم و مقایسه شده است و نتایج مربوطه ارائه می گردد.