سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد مهدی میر محمد علی تجریشی – دانشجوی گروه شناسایی و انتخاب مواد- دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه علم
شمس الدین میردامادی – استاد گروه استخراجی-دانشکده مهندسی مواد-دانشگاه علم و صنعت
سید مصطفی ساداتی – پژوهشگر گروه فیزیک-پژوهشکده فیزیک-دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از سوختهای فسیلی که دارای منابع محدود در زمین می باشند، تهیه و آماده سازی آنها برای استفاده بهینه، همواره یکی از مشکلات بشر در طی دوران بوده است. محدودیت منابع سوختهای فسیلی و پایان یافتن آنها در آینده ای نه چندان دور، تحقیقات جامع و مسیعی را برای یافتن منابع جدید انرژی که بتوانند جایگزین سوختهای متداول گردند، سبب شده است. اثرات محرب زیست محیطی از جملع افزایش گازهای گلخانه ای، از بین رفتن لایه محافظ جو زمین و گرم شدن تدریجی زمین طی چند دهه اخبر، دانشمندان را برآن داشت که به دنبال سوختی ارزان و دوستدار محیط زیست باشند.