سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمید هاشمی – استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه اراک
محمود محمدی – کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از برنامه المان محدود سه بعدیPLAXIS 3D FOUNDATION و استفاده از نمودار بار?نشست، تنش نهایی و ضریب ظرفیت باربریN? پی های دایره ای برای خاک ماس های محاسبه شده است. در این تحقیق از پی های با کف زبر و با سطوح مختلف و قطرهای های مختلف برای خاک ماسه ای با زاویه اصطکاک های?) مختلف استفاده شده است. این پژوهش بر اساس مدل رفتاری الاستیک مور -کولمب می باشد که پی ها تحت بار عمودی گسترده یکنواخت قرار گرفته اند. نتایج در قالب جداول و نمودارهایی ارائه و با روش های تئوری و نتایج محققین دیگر مقایسه شده است. این بررسی حاکی از آن بود که در یک پی با کف زبر و با سطح? ثابت با افزایش قطر مقدار تنش نهایی و ضریبN? افزایش می یابد. نتایج این مطالعه با نتایج بعضی از نظریه های سابق تطابق قابل قبول دارد ولی نسبت به بعضی دیگر فاصله دارد.