سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مسعود عامل سخی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
البرز حاجیان نیا – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این مطالعه پی نواری مستقر بر روی ماسه که با تراشه لاستیکهای فرسوده مخلوط گردیده مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مسلح سازی خاک از ۳ مخلوط متفاوت ۱۵ % و ۳۰ % و ۵۰ % لاستیک به صورت حجمی استفاده شده است. خاک زیر پی تحت ضخامتهای مختلف از مخلوط ماسه و تراشه لاستیک مسلح قرار گرفته و تحلیلهای شبه استاتیکی انجام شده است و مدل تحت شتابهای مختلف افقی زلزله قرار گرفته و تاثیرات ماسه مسلح بر روی ظرفیت باربری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که استفاده از لاستیک به میزان زیادی منجر به افزایش ظرفیت باربری میگردد. ضمن آنکه استفاده از لاستیک به عنوان مسلح کننده می تواند ارتعاشات ناشی از زلزله را تا مقدار زیادی مستهلک نماید