سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جعفر سبحانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
میثم نجیمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
علیرضا پورخورشیدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
بابک احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران

چکیده:

امروزه روش طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی که بهعنوان یکی از روشهای کلیدی درالکتروشیمی و علم مواد مطرح است بطور گسترده ای برای تعیین خواص الکتریکی انواع بتن و به ویژه سطح واسط میلگرد و بتن مورد استفاده قرارگرفته است دراین مقاله ضمن معرفی این روش طیف امپدانس نمونه های بتن مسلح ساخته شده بصورت مخلوط های سه جزئی و دوجزئی حاوی زئولیت و سرباره مس مورد مطالعه قرارگرفته است علاوه براین مدارهای الکتریکی مناسبی که قابلیت شبیه سازی چنین طیف هایی را داشته باشند برا یتحلیل رفتار سطح واسط بین فولاد و این نوع بتن ها ارایه شده است نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که استفاده از زئولیت و سرباره مس شاخصهای دوام بتن را تاحد زیادی بهبود داده است.