سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری دانشگاه تهران
محمود گلابچی – استاددانشکده معماری دانشگاه تهران
فرزام بزرگ چمی – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی معماری دانشگاه تهران

چکیده:

گیاهان موجواتی شبیه به ساختمان ها می باشند که ازروشهای گوناگونی برای حفظ تعادل خود استفاده می کنند دانه های آن ها از جمله قسمتهایی است که برای موفقیت آمیز بودن تولید مثل از تکنیکهای مختلفی بهره می برند بعضی دانه ها توسط پوسته هایی محافظت می شوند تا در برابر ضربه یا فشار محفوظ بمانند و بعضی با زائده هایی میکروسکوپی به بدن دیگر جانوران چسبیده اند و جابجامی شوند و بعضی دیگر از جریانهای طبیعی مثل باد عمل تولید مثل را به سرانجام می رسانند قاصد ک و شنگ نمونه هایی است که گیاه از تکنیک سبک وزن بودن دانه برای جابجایی با جریان هوا استفاده می کند قسمت چتر شکل ضمیمه شده به دانه قاصدک و شنگ به گونه ای طراحی شده است که به راحتی بتواند با جریان هوا دانه را بلند کرده و جابجا کند این ساختار به گونه ای بهینه شده است کهنیروی رو به بالای حاصل از باد بتواند بیشترین جابجایی ممکن را ایجاد کند دراین مقاله ساختار طره های شعاعی قاصدک و شنگ مطالعه و سپس توسط نرم افزار بخ صورت پارامتریک شبیه سازی شده است تا تمامی حالات ممکن بررسی شوند