سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مقدسی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشکده هنر و معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده:

باتوجه به طرح شعاعی و انشعاب های شش گانه شهر همدان که در سال ۱۳۱۰ توسط کارشناسان آلمانی تهیه و اجرا گردیده در سال های اخیر در طرح ساماندهی رینگ اول مرکزی شهر، میدان مرکزی و محورهای شش گانه،پیاده راه دیده شده است در این مقاله سعی شده است که تاثیرات پیاده راه شدن یکی از محورهای مذکور تاچه حد منافع افراد مسکون در بافت قدیمی و توریست را تامین کرده و تا چه مقدار در طرح به حمل و نقل عمومی در محور و نیاز دسترسی ساکنین دربافت مجاور به آن توجه شده است و چه پیش بینی در خصوص پارکینگ برای افراد ساکن و توریست درمحدوده در نظر گرفته شده و ایجاد آن تا چه حداز نظر مبانی پیاده راهسازی و تبعات وآثارمثبته آن پاسخده خواهد شد. این مقاله که از مطالعات اسناد بالادست ،مشاهدات تجربی و مرور منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی تهیه شده و نتیجه تحقیق اینکه باید نقش اجتماعی ، هویت بخشی به جداره مسیر و تغییر در نوع عملکرد ها ،تقویت حمل ونقل عمومی جاذب توریست و شهروندان ،ایجاد عملکرد های جاذب مردم وتوریست ، ساماندهی طرح هندسی محور بوعلی سینا مورد توجه و ادراک فضایی مدیران و تصمیمم گیران شهری قرار بگیرد وشرایط آن از ابعاد کیفی مورد ارتقاء واقع شود.