سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروانه صالحی – گروه معماری، – واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ا
حسن ستاری ساربانقلی – گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
محمدباقر کبیرصابر – گروه معماری، واحد تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی طراحی داخلی فضاهای قدسی در دین اسلام می باشد. از آنجا که هر بنا به عنوان بخشی از فرهنگ هر جامعه محسوب می شود که موجب ایجاد اندیشه فکری در انسان با دیدن فرم ظاهری می شود، که فضاهای قدسی دین اسلام به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای کاربردی می باشد. طراحی، مجموعه دانش، فن و هنری می باشد که وابسته و مرتبط به عناصری از قبیل رنگ، فرم، بافت، مصالح و … است که تلاش در بهینه سازی فضاها و دستیابی به کاربرد و کارکرد مناسب در کنار زیبایی را دارد. در این پژوهش به بررسی طراحی داخلی در فضاهای قدسی دین اسلام پرداخته می شود. در این پژوهش ابتدا به بررسی تعاریف دین و دین اسلام و فضای قدسی پرداخته می شود. معماری فضای قدسی در واقع همان معماری قدسی و مقدسی می باشد که اوج اعتلا و شکوفایی این معماری را می توان در فضاهای قدسی دین اسلام به وضوح مشاهده کرد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی، با – ابزار کتابخانه ای شامل مطالعات کتب، مجلات، سایت های اینترنتی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دو نمونه داخلی و دو نمونه خارجی از فضاهای قدسی دین اسلام می باشد. در نهایت با بررسی طراحی داخلی فضاهای قدسی مشاهده می شود که فضاهای قدسی مجموعه ای از هنرهای گوناگون است که برای برقراری ارتباط میان الله و خلق پدید آمده است. یافته های پژوهش پیوند بین اجزای بنا و نمادهای دین اسلام که ایجاد یک معماری ویژه و خاص که مختص دین اسلام در فضاهای قدسی را تداوم می بخشد.