سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عیسی نویری – پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی

چکیده:

به منظور بهبود وضعیت تولید چاه روشهای مختلف تحریک وانگیزش چاه پیشنهاد گردید.یکی از مطلوبترین این روشها ،روش اسیدزنی ماتریسی سازند می باشد در این روش ،با تزریق اسیدهای مختلف به داخل ماتریس سازند ،خلل وفرج آنرا باز نموده وبا از بین بردن موانع موجود در مسیرهای عبور ،میزان تخلخل ،تراوایی شدت جریان سیالات تولیدی چاه را افزایش می دهد انتخاب نوع اسید به عوامل نتعدد از جمله دما، فشار، غلظت اسید، جنس لایه و …بستگی دارد .در این مقاله پروسه اسیدزنی ماتریسی در سه چاه از چاههای مخزن آسماری میدان مارون بررسی ومطالعه گردید مقادیر skin وشدت جریان وفشار قبل وبعدازاسیدکاری مورد مقایسه قرار گرفت وروشهای مطلوبی جهت بهینه سازی تست شده و پیشنهاد گردید.