سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا غفوری آهنگر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – گرایش ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک
مجیدجعفر تفرشی – استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم پایه – دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی
عبدالحسین فریدون – استادیار گروه مکانیک دانشکده فنی، دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی مکا
محمدحسن قاسمی – کارشناس مهندسی مکانیک – گرایش جامدات دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه

چکیده:

در این مقاله، روش گداخت شعله‌ای به‌طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. براساس روش مذکور سیستم دو تیوبی ورنوئیل طراحی و ساخته شده است. در این کار تلاش شده است تا با استفاده از نرم‌افزار و سیستم‌های مناسب الکترومکانیکی کنترل دقیقی بر روی آهنگ کشش و دوران بلور و ریزش پودر هنگام رشد صورت پذیرد. سیستم مذکور برای رشد تک بلورهای سفایر به‌کار گرفته شده و بلورهایی با خواص مناسب ساختمانی رشد داده شده‌اند.