سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیدا منتصرکوهساری – دانشجو کارشناسی ارشد انرژی و معماری، دانشگاه هنر تهران
ریما فیاض – دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران
بهروز محمدکاری – استادیار فیزیک ساختمان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده:

ویژگی عناصر ساختمان بنا بر استانداردهای موجود در اقلیم های مختلف متفاوت بوده و هر یک از این خصوصیات می تواند بر مصرف انرژی گاز وبرق ساختمان تاثیر بسزایی بگذارد. از جمله عناصر تاثیرگذار بر میزان مصرف انرژی ساختمان پنجره و ابعاد آن است. برای این منظور در این مقاله استانداردهای موجود در رابطه با ویژگی پنجره از نظر نور و حرارت برای طراحی یک معماری پایدار در اقلیم معتدل و مرطوب بررسی شده است. روش تحقیق، مطالعه کیفی به صورت تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای در رابطه با صرفه جویی انرژی در ارتباط با پنجره ساختمان است. ابتدا استانداردهای موجود در ایران برای محاسبات نور و حرارت و همچنین استانداردهایی که بر اساس آن نرم افزارهای شبیه سازی انرژی مانند نرم افزارهای EnergyPlus8 و Radiance به کار گرفته می شوند بررسی گردیده است. سپس این ضوابط طبقه بندی شده و ویژگی ها و مشخصات خاص هر یک ارائه گردیده است. در ادامه، بر اساس میزان مصرف انرژی، پارامترهای تاثیرگذار مشخص و محدودیت های استانداردها بر اساس پارامترهای حرارتی، روشنایی و معماری تعیین شده است. در نهایت، بر مبنای مدل سازی مصرف انرژی در ارتباط با پنجره ساختمان، مطالعه تجربی و آزمایش عملی با در نظر گرفتن ضوابط مختلف، به منظور مقایسه استانداردها با مدل طراحی شده در اقلیم مورد نظر انجام شده است.