سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت حسنی – دانشیار دانشکده سازه و ژئوتکنیک دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
هادی کردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله، دانشگاه صنعت آب و
مهدی شاداب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله، دانشگاه صنعت آب و

چکیده:

ایران کشوری لرزه خیز است و ضرورت دارد تا پیشرف تهایی از علم مهندسی زلزله که در خارج از کشور تولید می شود بومی شده و در داخل کشور مورد استفاده قرارگیرد. بر همین اساس این مقاله به بارگذاری لرز های مخازن فولادی در آئیننامه ژاپن و بوم یسازی آن برای ایران پرداخته ومعیاری برای کنترل بارگذاری لرز های مخازن معرفی می نماید. در این مقاله روش بارگذاری استاتیکی مخازن فولادی روزمینی بر اساس آیی ننامه ژاپن ارائه شده و نتایج حاصل از آن با آیی ننامه های مختلف از جمله استاندارد ۲۸۰۰ و نشریه ۱۲۳ و ASCE و ۷ API مقایسه شده است. در این شیوه بارگذاری، مود های Convective و Impulsive به طور مجزا بررسی شده و اثر اندرکنش سازه- خاک –پی در محاسبه پریود لحاظ می شود.