سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر دشتی ناصرآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محمدجواد طاهری امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیدیت ساخت موسسه آموزش عالی طبری

چکیده:

یکی ازمهمترین معضلات در کشور، وضعیت سیستم ساخت و ساز کنونی است که نتیجه ی آن عدم کیفیت محصول ساخته شده می باشد.در این راستا تحقیقات وسیعی بر روی ساختمان های در حال ساخت و در حال بهره برداری به انجام رسیده است . بعد از مرور خرابی ها و ضعف های سازه های مسکونی سعی گردیده تا طراحی و اجرای معمول و سنتی ساختمان های ساخته شده را با حالت قابل قبول آن مقایسه گردد تا مشخص شود که چه مواردی از اجرا با آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی همخوانی ندارد . هدف از این مقاله بررسی مشکلات و معضلات ساخت و ساز و ارائه راهکار جهت بهبود شاخص های کیفی ساخت و ساز و به دنبال آن بالا رفتن عمر مفید آن ها و کاهش هزینه های اقتصادی در ابعاد ملی می باشد که این مشکلات معمولاً به علت استاندارد نبودن مصالح به کار رفته در ساخت و ساز،فنی نبودن مجریان، نحوه نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی و به دنبال آن ضعف ناظر و ک م کاری در حرفه ی خویش، عدم نظارت نهادها و ارگان ها و غیره م یباشد.در این مقاله با نمونهگیری از چند ساختمان در حال اجرا در استان مازندران مقاومت فشاری نمون هها را گرفته و آن را با عیار بتن مدنظر مقایسه کرده و تفاوت آن با آییننامه بررسی شده است.