سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
محمدعلی رهگذر – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

رخدادزلزله های بزرگ دردودهه اخیر نشان داده است که مهاربندهای هم محور معمولی درساختمان های فولادی هنگام وقوع زلزله دچارکمانش شده و ازشکل پذیری آنها به شدت کاسته می شود جهت رفع این مشکل گونه ای از مهاربندهای هم محور مرسوم به مهاربندهای کمانش ناپذیر معرفی شدند که درآنها نقطه ضعف مهاربندهای هم محور معمولی به شکلی که از کمانش اعضا درفشارجلوگیری شود اصلاح شده است باتوجه به اینکه خستگی سیکل کم مهاربندتاثیر قابل توجهی برروی کاهش مقاومت و سختی سازه دارد و میتواند ازعیوب لرزه ای سازه های مهاربندی شده باشد دراین تحقیق ابتدا دوقاب ۳طبقه با مهاربند هممحور معمولی و مهاربند کمانش ناپذیر به آرایش قطری درشرایط بارگذاری یکسان طراحی شده و سپس پارامترهای این دو مهاربند با استفاده ازنتایج ازمایشهای قبلی تنظیم شده و رفتار خستگی سیکل کم آنها بررسی شده است که این مقایسه ضعف رفتارخستگی سیکل کم مهاربند هم محور معمولی نسبت به مهاربند کمانش ناپذیر را نشان داد.