سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز برنوس – کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو
سعید برومندنسب – استاد دانشکده مهندسی علوم آب
زهرا ایزدپناه – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

محدودیت منابع آب از یک سو و پایین بودن راندمان ابیاری در روشهای سنتی از سوی دیگر استفادها ز روشهای ابیاری تحت فشار را به عنوان ابزاری مناسب جهت افزایش بهره وری ضروری می سازد ارزیابی طرحهای اجرا شده در گذشته می تواند ضمن بهبود عملکرد و برطرف ساختن نقاط ضعف به انتخاب سیستم مناسب در طرحهای اتی کمک شایانی نماید در پژوهش حاضر به بررسی ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستم های بارانی کلاسیک ثابت با ابپاش متحرک اجرا شده در محدوده شهرستان شوش پرداخته شدهاست به این منظور سه طرح مورد بررسی قرارگرفته و مقادیر ۵۴٫۵۴ و ۶۲٫۲۹ به ترتیب برای یکنواختی توزیع و ضریب یکنواختی سیستم به دست امد. از دلایلی که می تواند باعث کاهش این پارامترها باشد اختلاف فشار در سیستم به علت تلفات و نشت از لوله ها و همچنین عدم دقت در بهره برداری و نگهداری می باشد نتایج این تحقیق لزوم بازنگری در طرحهای اجرا شده و طرحها ی در انتظار اجرا را نشان میدهد که دراین ارتباط کنترل و نظارت بیشتر برطراحی و اجرا و ایجاد زمینه های مناسب فنی اقتصادی و فرهنگی حائز اهمیت می باشد.