سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عماد کامرانی – دانشگاه امام صادق (ع) – دانشکده مدیریت
اکبر قنبری – دانشگاه امام صادق (ع) – دانشکده مدیریت

چکیده:

صنعت بیمه در ایران نیازمند تصمیمات اینده نگر و طراحی ظرفیتهای جدید با علوم جدید در این حوزه می باشد به طوری که رویکردی جامع و به هم پیوسته در این صنعت حاکم گردد. یکی از ابزارهای مدیریتی بر اساس این نگرش استفاده از علم پویایی سیستم می باشد. این علم توانایی شبیه سازی وضعیت کنونی و آینده بیمه را رد سناریوی مختلف دارد به کمک این شبیه سازی پیامدهای نامشخص تصمیم گیری ها اشکار می شود . هدف عمده این روش شبیه سازی تسریع و نسهیل یادگیری رفتار سیستمها در شرایط فعلی و آینده است. در این مقاله مدل مربوط به ضریب نفوذ بیمه عمر در ایران با روش پویایی سیستمها برای شناخت و ارزیابی روندها و شناخت عوامل اثر گذار بر آن تهیه و توسعه داده شده است. در این تحقیق سعی شده است ساختار ظرفیت سازی توسعه عرضه و تقاضا و سود حاصل از این نوع بیمه مدل شده و در چارچوب افکر سیستمی و ابزارهای سیستم داینامیک و در نرم افزار Vensim اجرا شود. در این راستا ابتدا متغیرهای اصلی شناسایی و روابط آنها در قالب حلقه های علی تدوین گردیده سپس با طراحی مدل اصلی و در قالب نمودار انباشت جریان تکمیل و ر نرم افزار شبیه سازی شده است. با توجه به شرایط حاکم در صنعت بیمه می توان به این مدل متغیرهایی اضافه نمود و هر نوع استراتژی و راه حل را در مدل آزمود . پس از اجرای مدل و ازمودن آن تعدادی متغیر بعنوان متغیر اثرگذار معرفی شدند تعدادی از متغیرهای حساس مدل در ردست تصمیم گیران این صنعت و تعدادی دیگر در کنترل شرکتهای بیمه و همچنین برخی نیز وابسته به فرهنگ حاکم در جامع ایران در مورد بیمه عمر می باشد. که در این مقاله پیشنهاد شده است برای آن متغیرها نیز در صنعت بیمه مدل سازی جداگانه ای انجام شود.