سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن نورانیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

چکیده:

نامنظمی سازه ها غالبا یکی از مهمترین عوامل و دلایل آسیب پذیری سازه ها برابر نیروهای جانبی نظیر زلزله است ساختمان ها ی با اختلاف تراز در طبقات دوبلکسی در پلان و ارتفاع بی نظمی هایی دارند که زمینه تشدید اثر نیروهای وارده بر سازه را فراهم میکنند لیکن آیین نامه های لرزه ای دنیا ا زجمله آیین نامه زلزله ایران استاندارد ۲۸۰۰ متاسفانه به این سازه ها نپرداخته اند و پیشنهادی برای نحوه طراحی و محاسبه و اجرای آنها ارائه ننموده اند اختلاف تراز دیافراگم ها دراین سازه ها باعث حرکت ناهمگوندیافراگم ها و ضربه به ستونهای فصل مشترک می شود که نیروی برشی بزرگی را در ستونهای کوتاه حدفاصل تراز طبقات واردمی آورد لذا رفتار این سازه ها بشدت تحت تاثیر قرار میگیرد دراین مقاله سعی شده است ضریب رفتار سازه های دوبلکسی محاسبه و با سازه های معمولی بدون اختلاف تراز مقایسه گردد.