سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا مین باشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محسن گرامی – استادیار، مدیر گروه پژوهشی فناوری های نوین ساختمان، دانشگاه سمنان
نوید سیاه پلو – عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان و دانشجوی دکترای
محمد گیوه چی – استادیار؛ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

امروزه استفاده از مهاربند فلزی، برای مقاوم سازی و طراحی قاب های بتن آرمه، بدلیل مزایای اقتصادی و اجرایی این روش مورد توجه قرار گرفته است. فلسفه کاربرد این روش در آیین نامه های طراحی لرزه ای، احتساب اتلاف انرژی لرزه ای سازه ها از طریق تغییر شکل های غیر الاستیک می باشد. در این مقاله ، مقدار ضریب رفتار برای قاب های خمشی متوسط بتن ارمه با تعداد طبقات متغییر که توسط بادبندهای ضربدری طراحی شده اند، محاسبه شده است. این مقادیر از تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده ( پوش آور) قاب ها با استفاده از نرم افزار SAP2000 محاسبه شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد، ضریب رفتار قاب های مهاربندی کوتاه ( تا ارتفاع ۱۰ متر)، می توان در جهت اطمینان، همان مقدار ضریب رفتار قاب های صلب بتنی متوسط موجود در آیین نامه، ۲۸۰۰ یعنی عدد ۷، را در نظر گرفت ولی با افزایش ارتفاع این قاب ها مقدار ضریب رفتار به شدت کاهش پیدا م یکند. اما نرخ تغییرات این ضریب در ارتفاع سازه برای ساختمان بادبندی شده در هر مدل نسبت به مدل دیگر تقریبا ثابت و مستقل از ارتفاع است. از طرفی شکل پذیری قابهای بتن مسلح بادبندی شده در مقایسه با قاب بدون بادبند متناظر با آن د رتمامی مدلها تقریبا با ضریب یک – سوم کاهش می یابد ه نشان می دهد قابهای بادبندی شده در مقایسه با قاب بدون بادبند از شکل پذیری کمتری برخوردار است. این مسئله به دلیل افزایش قابل توجه سختی سازه در هر طبقه قابل توجیه است.