سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی لبیب زاده – مدیر گروه عمران،استادیار سازه،دانشکده مهندسی،دانشگاه شهید چمران ا
مهدی فدائی دهکردی – کارشناس ارشد سازه مهندسی عمران گرایش سازه،دانشکده مهندسی،دانشگاه ش

چکیده:

نگاهی به خسارتهایناشی از زلزله های گذشته نشان میدهد که درصد بالایی از ساختمان های بتن مسلح که درکشور ساخته شده اند در برابر زلزله مقاوم نیستند و یا مقاومت کافی و قابل قبولی ندارند زیرا سازه های بتن مسلح موجود غالبا براساس ایین نامه های قدیمی طراحی شده و اکثرا الزامات ایین نامه های جدید زلزله را ارضا نمی کنند همچنین ضعفهای اجرایی مزید برعلت شده و ساختمان ها را اسیب پذیرتر ساخته است از این رو ضرورت تقویت این ساختمان ها به خصوص برای مقابله با نیروهای جانبی و با روشهای مقاوم سازی قابل اعتماد اسان و سریع احساس می شود از انجایی که تعداد قابل توجهی از ساختمان ها ی اسیب پذیر قبلا ساخته شده اند افزایش مقاومت لرزه ای انها به شیوه های گوناگون کم و بیش مشکلات اجرایی و تغییر در معماری را به همراه خواهد داشت.